Borgerlisten Tønder
                              - din stemme    borgerlistens logo

   

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

AFLYSNING af generalforsamling i Borgerlisten mandag den 23. marts kl. 19.00.
Når Corona-virus er forsvundet og myndighederne tillader det, så indkalder vi igen.

Borgerlisten i Tønder Kommune indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 23. marts kl. 19.00 - ca. 20.30 i mødelokale 1 i Klosterhallen, Idrætsvej 1, 6240 Løgumkloster.
Efter generalforsamlingen er der mulighed for en rundvisning på Sportsefterskolen SINE, som er Tønder Kommunes største efterskole med 275 elever.
Forstander, Peter Jepsen viser rundt og fortæller.

Husk at kun medlemmer med betalt medlemsskab kan deltage og stemme ved generalforsamlingen.

For dit medlemskab, som kun koster 100 kr årligt eller 150 kr for et par/ægtepar, får du mulighed for at deltage gratis i vores Nytårstaffel (januar) og sommerfest (Juni), hvor vi serverer god mad med drikkelse, gode politiske snakke, konkurrencer og du vil møde en masse engagerede glade mennesker.

Du kan betale på Mobile Pay: 23653. Skriv dit navn (eller navne hvis I er to), så kassereren kan hitte rede i indbetalingerne.

§ 8.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v/formanden

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og kontingent fastsættes.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.

På valg er:
- Gitte Krogsnæs (ønsker genvalg)
- Andreas Hansen (ønsker ikke genvalg)
- Thorsten Bjerg Christensen (ønsker genvalg)
- Tove Styrk (ønsker ikke genvalg)

7. Kommunalpolitisk orientering fra byrådsgruppen.
(Thomas ørting Jørgensen)

8. Eventuelt

Vel mødt

Formand for Borgerlisten i Tønder Kommune
Lars Thomsen