Borgerlisten Tønder
                  borgerlistens logo           

   
- din stemme

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Medlemmer af Borgerlisten inviteres til årets generalforsamling fredag den 14. aug. kl. 16-17 på Grøngård hos Lone og Thomas.

STOR sommerfest efterfølgende for medlemmer og inviterede 'venner'.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og kontingent fastsættes.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.

7. Kommunalpolitisk orientering fra byrådsgruppen.

8. Eventuelt 

Stemmeret på generalforsamling har fremmødte medlemmer, hvor kontingent er betalt og registreret hos Borgerlistens kasserer senest 4 uger før generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der har betalt kontingent, og hvor kontingent er betalt og registreret hos Borgerlistens kasserer senest 4 uger før generalforsamling. Det er muligt at stille op til bestyrelsen, hvis der er givet fuldmagt.