En ny og offensiv kurs for Tønder kommune

Ikke blot en justering af den nuværende. Skal det lykkes kræver det et særdeles stærkt mandat til valget. Helst stærkt nok til vi selv kommer i spil til borgmesterposten og som minimum at vi får indflydelse på borgmesterposten. For en ny kurs kræver en ny leder der kan få hele byrådet med.

En ny kurs vil realistisk set tage den første valgperiode at få sat på skinner, og en næste valgperiode for at opnå varige resultater.

Ambitionen er, at vi ved udgangen af anden valgperiode er godt på vej mod 42.000 borgere, og med vækst i alle sogne, og at de fleste bakker op om og ser en fordel i en hovedby - Tønder - som er i stand til at konkurrere om jobs og bosætning med større byer uden for kommunen.

For at sætte en ny kurs, skal vi tænke anderledes i byrådet og forvaltningen. Vi skal væk fra 'Toftlund mod Tønder', 'land mod by', 'mindretal mod flertal', 'turisme mod udvikling', 'friskoler mod folkeskoler' osv.  Vi skal have ændret fokus fra sognerådspolitik  til 'fællesskab forpligter' og vi skal kunne glæde os over fremgang uanset hvor i kommunen det sker.

Det kræver en anderledes udvalgsstruktur i byrådet og en anderledes prioritering og 'tankegang' i forvaltningen. Vi skal i langt højere grad tilgodese borgernes og foreningernes egne kræfter og virkelyst, samtidig med vi skal levere den borgerservice forvaltningsloven tilsiger. Vi skal være mere ambitiøse, mere offensive, mere borgerinddragende, mere decentrale og vi skal have mere tillid til ledelser og medarbejdere på skoler, plejehjem mv. Det vil frigøre ressourcer og midler, energi og virkelyst.

 

Udskriv Email