Thomas Ørting Jørgensen
Position:
Medlem af kommunalbestyrelsen
Adresse:
Grøngårdvej 34
Tønder
6270
Danmark
Tlf.:
+45 7473 4024
Mobil:
+45 2165 3960
Send en e-mail
(valgfri)
Diverse information:

Navn: Thomas Ørting Jørgensen

By: Tønder
Alder: 56
Erhverv og uddannelse: Tidligere koncerndirektør i A.P.Møller, bestyrelsesmedlem, skovejer

Familieforhold: Gift og far til to børn på 12 og 14 år 

Hvem er jeg? Jeg er født i Frøslev, og opvokset i København. Tidligere reserveofficer, 30 års international erhvervserfaring fra A.P.Møller og Danfoss. Jeg har boet 13 år i Japan, Taiwan, Singapore, Dubai og Elfenbenskysten. Jeg trives med udfordringer og fremdrift, og vil gerne bruge min erfaring og energi på at hjælpe lokalt.

Jeg har derfor påtaget mig en række tillidsposter herunder bestyrelsesformand for Tønder Distriktsskole og for Lydersholm Forsamlingshus. Jeg er tillige bestyrelsesformand for Rømø Havn, medlem af den dansk-tyske transportkommission, og bestyrelsesmedlem for Skovdyrkerne Syd.

Hvad vil jeg? Jeg vil arbejde for at vi sætter en ny og langt mere ambitiøs kurs for Tønder Kommune. En kurs hvor vi tænker nyt og modigt for at vende affolkningen til øget bosætning. Hvor vi udviser politisk lederskab og tør gå mod strømmen. Hvor vi tør satse offensivt på en række konkrete områder for at tiltrække flere børnefamilier og ressourcestærke seniorer hertil. Vi skal samtidig skabe flere muligheder for vore unge, og gøre det nemmere at være frivillig eller aktiv i borgerforeninger. Vi skal have forløst vort enorme potentiale inden for turisme så der herigennem skabes øget omsætning, bosætning og flere jobs. Og så skal vi samles om at udvikle Tønder By så den kan konkurrere med andre byer udenfor kommunen om arbejdspladser, handel, turisme og uddannelser. Det vil gavne hele Tønder Kommune.

Mine mærkesager? Skolernes kvalitet, øget nærdemokrati og lokalt ejerskab, større tillid  og mere frihed til de der er tættest på hverdagen.