Nyhedsbrev #1 - 2018

Kære Venner af Borgerlisten i Tønder


Så er arbejdet i gang og i Borgerlisten vil vi i den kommende byrådsperiode arbejde konstruktivt på
alle områder, hvor vi kan få indflydelse.
Bestyrelsen ønsker, at vores mange støtter under valgkampen bliver en del af vores hold. Vi har
brug for en langt større organisation, hvis vi ved næste kommunalbestyrelsesvalg i 2021 skal gøre
os forhåbninger om flere kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Du kan hjælpe til på forskellige fronter:


a. Bliv medlem af Borgerlisten i Tønder Kommune. Det koster 100 kr. pr. person og 150 kr.
for et par. Mobilepay til kasserer, Hans Pilegaard på 2046 1461. Medlemskab giver adgang
til generalforsamlingen med stemmeret.

b. Deltage i udvalgsarbejde. Vi ønsker at nedsætte forskellige udvalg, som kan hjælpe med at
idéudvikle handleplaner på en række områder: skoler, landdistrikter, kultur- og fritid, ældre
mm. Kontakt formanden Lars Thomsen på 2330 4250, hvis du vil høre mere.

Thomas Ørting Jørgensen er placeret i Socialudvalget og i det nye §17.4 udvalg om Bosætning og
landdistriktsudvikling.

På Kommunalbestyrelsesmøderne sidst i hver måned har vi ligeledes mulighed for at komme til
orde omkring alle sager, der er på dagsordenen. Borgerlisten har desuden – som alle andre
medlemmer af Kommunalbestyrelsen - mulighed for selv at komme med punkter til dagsordenen
under initiativretten. Denne mulighed har Thomas allerede gjort brug af på januarmødet , hvor der
skulle tages stilling til to konkrete forslag fra Borgerlisten.
Klik på linket, hvis du ønsker at læse hele indstillingen og referatet.

1. Punkt 73. Sag efter initiativretten: politik for at undgå interessekonflikter. Se mere her

2. Punkt 74. Sag efter initiativretten: etablering af dør. Se mere her

Punkt 73 blev sendt videre til Økonomiudvalget og punkt 74 blev sendt videre til Skoleudvalget.
Skoleudvalget har efterfølgende godkendt etableringen af døren.

På næste Kommunalbestyrelsesmøde, som afholdes onsdag den 28/2, har Borgerlisten et nyt
punkt på dagsorden under initiativretten.
“Afklaring af kommunalbestyrelsens og borgmesterens holdning til de ‘krav’ som formændene
for Turistforeningen, Erhvervsrådet, Handelsstanden og Håndværkerne i Tønder har givet
udtryk for i læserbreve”. Se mere HER

Kommunalbestyrelsesmøderne kan følges direkte på WEB-TV på Tønder Kommunes hjemmeside.
Følg med på februarmødet onsdag den 28/2 fra kl. 19.00. Se det HER

Bestyrelsen og kandidaterne holder møde ca. en gang pr. måned og onsdag den 20. marts er der
generalforsamling kl. 19.00 i Løgumkloster på højskolen.


Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 20. marts og deltag i generalforsamlingen, som har
følgende dagsorden:


1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og kontingent fastsættes.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.

7. Kommunalpolitisk orientering fra byrådsgruppen.

8. Eventuelt


Vedtægterne kan læses her.

Ønsker du kontakt med en fra Borgerlistens bestyrelse kan vi kontaktes her.

Udskriv Email