Her er vi

Written by Anton Schulz on .

”Borgerlisten består af en række engagerede ildsjæle, der har en oprigtig veneration for deres hjemstavn. Vi har en oprigtig bekymring for den fremtidige udvikling af Tønder Kommune. Affolkningen er i fuld gang, og den stopper kun, hvis vi selv gør noget ved det. Det er ikke et udtryk for sortsyn eller en protest mod det etablerede. Tværtimod. Affolkningen er et faktum, og det positive er, at der findes enkle veje til at vende den udvikling - hvis bare vi tror på, at vi selv kan gøre noget ved det. Det gør Borgerlisten. Det er vores drøm. Vi vil standse affolkningen og skabe liv og vækst i Tønder Kommune. Det er ikke et luftkastel. Det er ikke tomme ord. Vi ved, hvordan drømmen kan føres ud i livet. Det eneste, det kræver, er at vi som borgere tror på – og kan overbevise kommunalbestyrelsen om – at vi selv kan. For vi bliver nødt til at gøre det selv. Vi skal tage initiativet, vi skal slippe kræfterne fri.”
Spidskandidat Thomas Ørting Jørgensen, Borgerlisten

 Bestyrelsen træ 3Bestyrelsen 2020

Vi tror på det

Borgerlisten er dialogsøgende. Det er den eneste vej frem, hvis vi vil opnå resultater. Vi er optimistiske, fordi vi tror på, at der er alle muligheder for en gylden fremtid for Tønder Kommune. Vi er positive over for alle tiltag, der skaber vækst og øget bosætning i vores kommune. Men vi er ikke naive.

Vi bliver ofte skudt i skoene af politiske modstandere, at vi er sortseere, når der fremsættes forskellige forslag, som vi ikke støtter. Vi bliver kaldt pessimister, når vi peger på vores udfordringer med affolkningen. Intet er mere forkert. Vi ønsker naturligvis ikke at fremstå som sortseere, og vi ser heller ikke os selv som sådan. Men vi ønsker at være realistiske. Og konstruktive. Det er vi ved at tage vores udfordring alvorligt. Kun ved at anerkende problemerne, kan vi løse dem. Og vi har tilmed anvisningerne til, hvordan vi løser problemerne. Det, synes vi, er konstruktivt. Og positivt.

Grøn omstilling, øget nærdemokrati og at ville slippe kræfterne fri er ikke naivt. Det er sund fornuft. Vi mener ovenikøbet, det er en nødvendighed. Det er kun os selv, der kan vende affolkningen til øget bosætning.

Udskriv