Topfrise medium tekst png

Andreas Hansen

Andreas 1 kopi

Andreas Hansen

Jeg er født og opvokset i Tønder og er 83 år. Jeg er gift med pensioneret lærer, Lis Hansen. Vi bor på Frigrunden i Tønder midtby. Uddannet som lærer på Tønder Statsseminarium. Jeg har været folkeskolelærer i 20 år. Derefter har jeg været leder af Tønder Tekniske skoles efteruddannelse og leder AMU Centret i Åbenrå.
Frivillighed har altid haft min store interesse. Jeg har blandt mange andre ting, været initiativtager til opstart af Tønderhallerne, som jeg var formand for i 25 år.
Jeg har kæmpet for Tønder hele mit liv.


Jeg har tidligere været medlem af Venstre og formand for Venstre i Tønder by. Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i 2 perioder, som gruppeformand og ordfører.

Jeg bor i Tønder midtby og er borgerrepræsentant i Midtbyplanudvalget.

Jeg savner visioner og ordentlighed i Tønder Kommunalbestyrelse. Borgerlisten har en vision for hele Tønder Kommune på mange områder. Jeg er særlig optaget af:
-ældreområdet

-Tønder midtby og udvikling af byens potentialer

-Den Grønne Omstilling

Når jeg bliver valgt ind, vil jeg arbejde for at være Borgerlistens stemme for de ældre i Tønder. Jeg ser gerne, at der gives større selvbestemmelse for de ældre borgere. Jeg vil arbejde for, at plejehjemmene bliver selvstyrende med stærkt lederskab og ejerskab. Jeg vil arbejde for, at vi får et friplejehjem i Tønder i stil med Agerskov Friplejehjem. Desuden skal vi have et seniorbofællesskab til Tønder by i samarbejde med interesserede borgere.


Tønder Midtby skal være stærk og robust. Vi skal understøtte de handlende og vi skal sikre, at Masterplanen for Tønderhallerne bliver implementeret, så vi får langt flere turister til Tønder by, der kan understøtte byens mange butikker, caféer og spisesteder. Vi skal desuden værne om Tønders særpræg som Danmarks ældste købstad ved at bevare de gamle huse.


Tønder Kommune skal med på Den Grønne Omstilling. Vi skal udskifte de nuværende 250 vindmøller i kommunen med kun 125 – større og langt mere effektive – vindmøller. Men ikke bare det. Vi vil samtidig tiltrække fremtidens produktion af grønne brændstoffer, attraktive jobs og tilknyttet forskning. Det skaber øget bosætning. Mere liv. Mere velstand. Og som en ikke uvæsentlig bonus bliver grøn strøm en eksportvare, der bidrager til Danmarks velfærd og vores alles sikkerhed.

BORGERLISTEN i TØNDER KOMMUNE
TLF. 23 30 42 50
KONTAKT@BORGERLISTENTOENDER.DK
CVR. NR. 38937685

hjemmeside logo rockwell normal

logo nyhedsmail2