Topfrise medium tekst png

Anton SchulzAnton SchulzAnton Schulz, Løgumkloster

Jeg har valgt at stille op for Borgerlisten i Tønder Kommune, fordi Borgerlisten har en pragmatisk og partipolitisk uafhængig tilgang til at formulere politikker for Tønder Kommune. Borgerlisten hylder nærdemokratiet og ønsker en reel decentralisering af beslutningsprocessen. Borgerlisten ønsker et samarbejdende kommunalt styre med respekt for forskellighed.

Andelstanken og nye teknologier
Jeg tror, at andelstanken er ideel som katalysator for udvikling af nye virksomheder, som anvender nye teknologier, og hvor disse udgør et egentlig paradigmeskifte. Andelsselskabsformen giver bedre mulighed for at de nødvendige investeringer i sådanne teknologier kan finansieres, og samtidigt sikrer den, at afkast og værdier forbliver i nærområdet til vort fælles bedste. Det gælder f.eks. indenfor vedvarende energiproduktion og on-line handel.

Vi skal skabe værdier
Jeg vil kæmpe for, at Tønder Kommune aktivt støtter iværksætteriet og udvikling af kommunens virksomheder – at vi investerer ressourcer i at skabe bedre rammer for fremtidens virksomheder indenfor de styrkeområder vi måtte have i Tønder Kommune. Der er et enormt potentiale i den grønne omstilling. Vi skal også skabe øget værdi ved at løfte kvaliteten i turismen bl.a. igennem en styrket formidling af vore kulturelle og naturmæssige værdier.

Erhvervslivet er motoren i vort samfund. Erhverv betyder i bund og grund, at man ved at skabe værdi erhverver sig en modydelse i form af penge eller andre ydelser. Vi taler om en noget for noget mekanisme.
 
Det er vigtigt, at vi hele tiden er åbne i vores fortolkning af begrebet erhverv, for værdi er en virkelig mangfoldig størrelse. Tænk på LEGO. Skaber en firkantet plastic klods værdi ? Ja, hvis man har behov for en plastic klods. Hvis man tilføjer klodsen nogle små knopper, som muliggør, at klodserne hænger sammen og, at man derved kan bygge med dem, har man allerede skabt en klods med betydelig større værdi for betydeligt flere mennesker. Den har værdi for børns kreative leg, som igen udvikler dem. En simpel byggeklods har hos børn i alle aldre lagt kimen og lysten til at skabe udvikling i alle afkroge af vort samfund - kloden rundt.
 
Skaber en musikkomposition værdi? Små nodeprikker på et stykke papir? Når sangen er sunget, er der jo ikke noget tilbage! Alligevel er musik måske verdens største kulturfænomen overhovedet. Musik er nærmest livsvigtig for millioner af menneskers mentale udvikling og velbefindende, og når et kulturfænomen skaber værdi for så mange, ja så er det også et erhverv. Et meget stort erhverv. Mange store erhverv, for instrumentmageren, festivalarrangøren, ølbryggeren og pølsemageren får også deres udkomme af musikken, når folk samles om den.
Når vi taler erhverv, skal vi hele tiden have for øje, om det, vi arbejder med, skaber værdi for andre. Kunsten er imidlertid at gennemskue, hvad der skaber værdi for andre end os selv, for evner vi at sætte os ind i andres behov, ja så har vi gode chancer for at skabe værdifulde erhverv.

Kun igennem en øget værdiskabelse kan vi fastholde og udbygge kvaliteten i de kommunale kerneydelser, og jeg vil arbejde for, at vi i højere grad ser og skaber disse værdier.

 

 

- En slags CV

Mere end 40 års engagement for Løgumkloster. Nu klar til at gøre en postiv forskel for Tønder Kommune.

Lokale energiselskaber

Hør, hvordan vore andelsejede kraftvarmeværker kan blive lokale energiselskaber til gavn for os og kommende generationer.

Et godt valg

Mere end 40 års engagement for Løgumkloster. Nu klar til at gøre en postiv forskel for Tønder Kommune.

Møllekroen - en skændsel for Løgumkloster

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

skole1Den udbrændte Møllekro i Løgumkloster har skæmmet en af Løgumklosters vigtigste indfaldsveje i snart et par år uden udsigt til, at den vil blive fjernet eller genopført. Løgumklosters indbyggere holdes hen i total uvished om, hvad og hvornår der sker noget for at ændre dette helt uacceptable forhold.

Det er kendt, at Tønder Kommune reelt ingen hjemmel har til at skride ind, så længe der ikke er tale om et sikkerhedsproblem for offentligheden. Dette burde imidlertid ikke være ensbetydende med, at man fra Tønder Kommunes side ikke foretager sig noget.

Kommunerne bør have en ny lovhjemmel

Jeg mener, at der bør tages et initiativ til at få skabt en lovhjemmel for, at man som lokal myndighed rent faktisk kan handle i et tilfælde som dette.

Faktum er, at Løgumkloster generelt lider stor skade ved, at der ikke sker noget i denne sag. Byen skæmmes helt unødigt, og mange borgere irriteres dagligt over, at byen skal have et så grimt ansigt udadtil på Møllegade.

Nu har Løgumkloster netop gennemgået en områdefornyelse som på mange måder har skabt et løft af Løgumklosters centrale områder. Gadebilledet er løftet, huse bliver renoveret og mange gør en stor indsats for at byen fremstår velholdt og indbydende. På den baggrund kan man roligt sige, at investeringen i områdefornyelsen devalueres gevaldigt af denne skændsel.

Udskriv Email

Vi skal med på energivognen

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Borgerlisten i Tønder kommune har længe argumenteret med, at vi må have en mere proaktiv og positiv indstilling til landbaseret vindenergifremstilling i Tønder Kommune.

Indvielsen af et anlæg til fremstilling af brint lige syd for grænsen omtalt i dagens JydskeVestkysten viser, hvilke udviklingsperspektiver der ligger i at have en klar og positiv strategi på området.

Læs mere ...

Udskriv Email

Tønder Kommune skal kende sin besøgelsestid

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

- vi skal skabe jobs og fremgang igennem den grønne omstilling

Kim Rubergs betonede i sin kronik i JydskeVestkysten den 26. juni vigtigheden af, at hele Danmark skal have del i den grønne omstillings økonomi og udvikling. Kronikkens indhold bør være et wake-up call for Tønder Kommune. Han henviser til, at mange af de største aktører på dette område er statslige eller samarbejder imellem store koncerner og staten. F.eks. er Ørsted, Mærsk, DSV, SAS og Københavns Lufthavn sammen om et storstilet projekt for placering af en brintfabrik ved Avedøre Holme. Nogle af disse selskaber er delvist statsejede, og de håber på, at staten også vil løfte en del af investeringerne.

Tønder Kommune er et af de steder i Danmark, hvor muligheden for at producere landbaseret vind- og solenergi er gunstige. Vi har plads og vind, så man burde forvente, at en sådan produktion kunne ligge her tæt på kilden, men hvis man skal med i en sådan udvikling, må vi også vise, at vi er til at danse med. Så kan det ikke nytte noget, at vi har skudt al snak om landbaseret vindenergi til hjørne, eller er fodslæbende i samarbejdet med regionale eller statslige samarbejder. Så må man vise handlekraft og vilje til at sætte noget i gang.

Borgerlisten har været stærkt medvirkende til at en arbejdsgruppe nu er nedsat der skal sætte rammer og retning om udnyttelse af vedvarende Energi i Tønder kommune som løftestang til bæredygtig vækst, jobs og bosætning.


Borgerlisten ønsker, at der bliver sat turbo på kommunens arbejde for at udvikle proaktiv politik på hele det grønne område. Det kan kun gå for langsom, hvis vi skal gøre os håb om at få del i de betydelige indtægter en fremtidig grøn energiproduktion kan genere til Danmark helt ud i landdistrikterne.

Udskriv Email

Sammen er vi stærke, men hvorfor så alle disse sololøb ?

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Jeg bliver bare nødt til at tage bladet fra munden, for der er noget jeg simpelthen ikke kan begribe. Hvorfor vil vi i Tønder partout altid opfinde den dybe tallerken, når den nu for længst er opfundet? Hvorfor vil vi konstant over åen efter vand? Hvorfor bygger vi ikke nyt sammen? Jeg begriber det ikke.

#Tønderhandlerlokalt er det seneste eksempel på gode kræfter der går ‘solo’ om løsninger, der kræver meget mere robusthed for at sikre en bæredygtig fremtid. 

Provinsbyer.dk er en platform der allerede er struktureret med et register, så butikker og andre erhverv kan registreres i kategorier, så brugerne kan søge direkte på den branche eller butikstype man ønsker at finde. Provinsbyer.dk har kørt i Løgumkloster i en del år med succes. Byen er bare ikke stor nok til at bære de driftsomkostninger en rigtig platform har. Tønder By ville sandsynligvis heller ikke være det alene, men i fællesskab ville man kunne. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi udnytter krisen til at lægge sololøbet til side og kommer i gang med et reelt samarbejde. En fællesejet platform, et minimum af investeringer, og en fælles ydre fjende er det perfekte scenarie at kickstarte et sådant samarbejde i.

Ud over det helt simple register, rummer platformen allerede nu langt flere af de funktioner, man drømmer om, at have på en platform i fremtiden. Den rummer en on-line shop-i-shoppen, hvor kunder vil kunne handle i samtlige butikker i samme kurv med ét tjek-ud og betaling. Den rummer et on-line hotelbookingsystem, som kan rumme uendeligt mange overnatningssteder lige fra B&B over hoteller til sommerhuse. Den rummer en online aktivitetskalender, hvor aktiviteter kan registreres on-line, henføres og sorteres og søges på utallige måder, ligesom man kan købe og betale billetter direkte fra den enkelte event.

Med andre ord, en platform, der kan samle alle erhverv, butikker, byer og frivillige på tværs af hele Tønder Kommune. 

Jeg har foreslået at stille denne platform til rådighed for erhverv og handel, så vi hurtigere kan rejse os efter krisen vi befinder os i. Dette fremfor at turisme, handel, erhverv, frivillige over hele kommunen hver især bruger ressourcer på udviklingen af nye forskellige platforme. Det skaber et fragmenteret indtryk af hvad vi kan i Tønder. Jeg vil overdrage platformen til et andelsselskab, således at alle, som er repræsenteret på platformen, samtidigt bliver medejere af den. Det er en struktur der vil skabe lokalt ejerskab og fællesskab, og grobund for et reelt samarbejde i hele kommunen. Det ville kunne blive et fyrtårn for Tønder Kommune, hvis man fra en fælles platform samles om at videreudvikle og præsentere alt det, vi kan byde på i Tønder Kommune.

Provinsbyer.dk har tidligere præsenteret platformen for Tønder Handelsstand, ligesom vi har præsenteret den for daværende dir. for Vækstrådet, Lene Grønning, også Detailforum har kendskab til platformens eksistens. Umiddelbart møder man Positivt feedback, men ingen ejerskab. Vi mangler lederskabet og viljen til at skære igennem individuelle interesser for at samle alle kræfter om en fælles platform.

Provinsbyer.dk’s platform ligger lige for fødderne. Det eneste man skal gøre er at samle det op. Hvorfor gør man det så ikke? Ja, det er i alt sin enkelthed det, jeg ikke fatter. Hvad har jeg overset?

Udskriv Email

  • 1
  • 2

BORGERLISTEN i TØNDER KOMMUNE
TLF. 21 65 39 60
KONTAKT@BORGERLISTENTOENDER.DK
CVR. NR. 38937685

hjemmeside logo rockwell normal

logo nyhedsmail2