Topfrise medium tekst png

Hans KristensenHans Kristensen

Hvis vi tør tænke utraditionelt, har vi alle muligheder for at få både byerne og landdistrikterne til at summe af liv. Der er mange beslutninger, der skal træffes for at vende afvikling til udvikling. For mig er det vigtigt, at natur og biodiversitet tænkes ind i dem alle.

Jeg er 51 år, uddannet skov- og landskabsingeniør og arbejder med faglig formidling inden for jagt- og naturområdet som forfatter, skribent, foredragsholder og naturguide. Desuden ejer og driver jeg den specialiserede fagboghandel bogjagt.dk.

Jeg bor på en land- og skovejendom i Lydersholm øst for Tønder, hvor jeg gennem årene har udbygget naturværdierne gennem engpleje, skovrejsning, naturnær skovdrift og etablering af et vådområde. For mig er det et stort aktiv at have naturen lige omkring mig, både i hverdagen og i mit arbejde.

Min vigtigste mærkesag er, at naturværdierne i kommunen bevares og udbygges. Naturen er et af de vigtigste aktiver for Tønder kommune, også i forhold til bosætning. Derfor er det nødvendigt, at natur og biodiversiteten prioriteres højt og indtænkes i alle kommunale beslutningsprocesser – både når det gælder land og by.

Udviklingen i landdistrikterne er et andet vigtigt område for mig. Herunder de muligheder, der ligger i den digitale udvikling, og som gør, at en række arbejdsfunktioner kan varetages decentralt, så man kan tænke nye brancher og hjemmearbejdspladser ind i udviklingen af landdistrikterne. Dette vil jeg gerne være med til at fokusere positivt på.

Tønder kommunes særlige status gennem beliggenhed og fortid er for mig en vigtig forudsætning, som man hele tiden skal have for øje. Jeg vil gerne være med til at sikre, at udviklingen sker i respekt for Tønders særlige historik og for kommunens status som grænseland, herunder at der er opmærksomhed på samarbejdet hen over grænsen, som udgør en unik udviklingsmulighed.

En væsentlig politisk sag, der har fyldt meget for mig de seneste år, har været indsatsen mod det såkaldte vildsvinehegn ved grænsen. Her brugte jeg de muligheder, som jeg havde, for at påvirke den politiske, faglige og mediemæssige dagsorden ud fra en faktabaseret tilgang til sagen og med en saglig og respektfuld dialog til alle sider. Dette vil også være min generelle tilgang til kommunalpolitik.

Vi har masser af plads omkring os og en unik placering ved grænsen. Men naturen er udfordret og affolkningen spøger. Det er nu, vi skal slippe kræfterne fri.

BORGERLISTEN i TØNDER KOMMUNE
TLF. 21 65 39 60
KONTAKT@BORGERLISTENTOENDER.DK
CVR. NR. 38937685

hjemmeside logo rockwell normal

logo nyhedsmail2