Topfrise medium tekst png

Helene Rossen - præsentation

Helene RossenHelene RossenHelene Rossen, Tønder

Vores fritid bruger vi på familielivet. Vi er heldige, at alle 6 børn gerne kommer hjem på Nygade. Det beriger vores liv.

Vi nyder campinglivet, når arbejdet tillader det.

Både Johnny og jeg har fundet en fælles interesse i, at være frivillige på Tønder Festivalen. Vi arbejder med scene opbygning og nedtagning. Her har vi fået en masse sjove, fælles oplevelser og mødt mennesker med andre baggrunde end vores egen.

Jeg er født og opvokset i Travsted, 10 km udenfor Tønder. Yngste ud af 5 børn.

51 år, gift med Johnny Zeberg Sørensen. Vi har i alt 6 børn. 2 hunde Ticko og Møffe. Vi er en skøn, broget, sammenbragt familie, med samme værdisæt - at være nærværende i samværet.

Mine 3 børn Ida, Lasse og Mia, er alle født og opvokset i Tønder by. Alle 3 er nu flyttet fra reden. Jeg nyder at se, høre og opleve hvordan ’fugle ungerne’ udfolder sig, og tager ansvar for eget liv, deres familie og venner. En fornøjelse.

Jeg er uddannet sygeplejerske fra Tønder sygehus. Desuden videreuddannet narkose sygeplejerske. Jeg har dog de senere år arbejdet med min brændende interesse for palliation – det vil sige – lindrende behandling for svært syge og deres familier.

Efter en del år på ’Hospice Sønderjylland’ i Haderslev og ’Det Palliative Team’ i Sønderborg, har jeg fundet HJEM og arbejder nu, som sygeplejerske på ’Rønshave Plejehjem’ i Åbenrå kommune. Her samarbejder jeg med fagligt kompetente, dygtige og empatiske kolleger, for at give sårbare og udsatte mennesker en værdig hverdag.

Min interesse for mennesker er holistisk. Jeg er interesseret i det HELE menneske. Det er det værdi sæt, jeg arbejder ud fra professionelt, og min tilgang til livet i al almindelighed.

Vores fritid bruger vi på familielivet. Vi er heldige, at alle 6 børn gerne kommer hjem på Nygade. Det beriger vores liv.

Vi nyder campinglivet, når arbejdet tillader det.

Både Johnny og jeg har fundet en fælles interesse i, at være frivillige på Tønder Festivalen. Vi arbejder med scene opbygning og nedtagning. Her har vi fået en masse sjove, fælles oplevelser og mødt mennesker med andre baggrunde end vores egen.

Jeg har valgt at kandidere for Borgerlisten i Tønder Kommune fordi Borgerlisten:

 • er tværpolitisk – her er plads til grønne, røde, blå, brune, sorte, gule i alle aldre
 • taler højt om ’elefanten i rummet’ - affolkning af lokalområdet
 • har en vision om, at tage styring og udvikling i egen hånd, lokal politisk. Slippe lokale kræfter fri
 • tror på menneskers evner og ressourcer – med respekt for, og støtte til, udsatte og sårbare i alle aldre.
 • tror på, at vores skoler kan blive endnu bedre
 • italesætter værdig alderdom og integritet
 • har en plan for finansiering af alle vores ønsker, drømme, visioner, med tanke for den grønne omstilling
 • er kreative, nytænkende, anerkendende, dialogbaserede, samarbejdsvillige – med respekt for andre holdninger og meninger – på et sagligt, fagligt og ordenligt grundlag.

Og fordi jeg nu har tiden til at gå ind i det lokalpolitiske arbejde. Med stor opbakning fra min hjemmefront.

Mine mærkesager, interesse områder

 • ældre, udsatte og sårbare
 • børn og unge, muligheder for et rigt og trygt ungdomsliv
 • institutioner - såvel indenfor børne- som ældre- området
 • øget befolkningstilvækst og bosætning
 • kultur og fritidsliv

’den gode tone’ i samarbejdet på tværs af holdninger og herunder særligt fokus på mennesker med anden etnisk baggrund.

Alle disse mærkesager vil jeg uddybe over de næste måneder, især via min private facebook profil. Her vil uddybende indlæg, som har direkte reference til mine politiske ambitioner være mærket KV21.
Udskriv Email

BORGERLISTEN i TØNDER KOMMUNE
TLF. 23 30 42 50
KONTAKT@BORGERLISTENTOENDER.DK
CVR. NR. 38937685

hjemmeside logo rockwell normal

logo nyhedsmail2