Topfrise medium tekst png

Pia Dyring Lassen

                Pia Dyring Lassen, Løgumgårde

Jeg har altid været en del af et politisk parti og deltaget i bestyrelsesarbejde, og har valgt at stille op for Borgerlisten, der med tydelige fokusområder understøtter mine værdier og grundholdning. Der er øje for både de overordnede linjer og de lokale områder i kommunen, og dette gør, at jeg føler at jeg bliver hørt, og at mit nærområde styrkes.

I mit politiske arbejde vil jeg være med til at 

 • sørge for, at bosætning er omdrejningspunktet for alt hvad vi gør. Politikeren, medarbejderen på rådhuset, virksomhederne, lokalsamfund og alle der bor i kommunen skal have konstant fokus på det
 • sætte økonomi i alle vores huse igen. Vi skal ikke være stavnsbundet; alle med en ordentlig økonomi skal kunne købe hus på vores egn 
 • tiltrække tilflyttere fra egne der ligner vores, hvad enten de taler polsk, tysk eller dansk 
 • styrke vores lokalsamfund, så det stadig er attraktivt at bo i et lille, harmonisk samfund
 • skabe en kulturændring i byrådssalen. Debat og dialog er nøgleordene. Vi behøver ikke at være enige, men borgerne skal kunne forstå baggrunden for beslutningerne. Det genskaber tiltroen til politikerne.
 • sætte en langsigtet strategi på dagsordenen. Alle kommunens borgere har krav på at vide, hvor vi skal hen. Med et fælles mål og en klar retning undgår vi små projekter og hovsa-løsninger.

Jeg savner selv en kurs for Tønder Kommune, og det er min oplevelse at midlerne kunne bruges betydeligt bedre, hvis vi år for år havde fokus på enkelte områder, så vi ikke gang på gang oplever at skulle sætte et hav af gode idéer og gule Post-Its op på en planche, for derefter at være vidne til de samme idéer ende i skraldespanden. Alle ildsjæle skal kunne yde og gøre en indsats uden at møde modstand og kritik.

Borgerlisten har en kurs, og en langsigtet plan, og vi vil ikke nøjes med hovsa-løsninger.

BORGERLISTEN i TØNDER KOMMUNE
TLF. 21 65 39 60
KONTAKT@BORGERLISTENTOENDER.DK
CVR. NR. 38937685

hjemmeside logo rockwell normal

logo nyhedsmail2