Topfrise medium tekst png

Thorsten Bjerg Christensen

Thorsten Bjerg ChristensenThorsten Bjerg Christensen, Hostrup

Mit navn er Thorsten Bjerg Christensen, jeg er 56 år, teolog og sognepræst i Hostrup og Højst sogne, samt master i organisationspsykologi.

For Tønder kommune er udfordringen her og nu at øge bosætningen for at opretholde det sociale og økonomiske niveau, der gør, at man har lyst til og mulighed for at blive boende i kommunen, samt at give andre lyst og mulighed for at flytte til kommunen.

Og for mig er Borgerlistens tværpolitiske arbejds- og interessefællesskab netop det, der skal til for at skabe øget bosætning.

Interessefælleskabet er måske først og fremmest båret af en fælles forkærlighed til alt det skønne sønderjyske både nord og syd for grænsen. Og det tværpolitiske arbejde er en erkendelse af, at det er alle os borgere i Tønder kommune, som uafhængig af partifarve, må stå sammen for at skabe en social og økonomisk bæredygtig fremtid.

Den grønne omstilling er - her og nu - en vigtig del af en bæredygtig social og økonomisk fremtid i kommunen.

Borgerlisten vil netop bruge den grønne omstilling planmæssigt, så den både tager hensyn til klimaet og samtidig skaber arbejdspladser i kommunen.

Borgerlisten sørger for, at den grønne omstilling er med til at gøre kommunens sociale visioner økonomisk bæredygtige – både, når det omhandler børn, unge og seniorer.

Kort sagt må vi i Tønder kommune være solidariske, så vi alle på land og i byer kan få andel og ejerskab af det demokrati - eller rettere sagt nærdemokrati - der sikrer den enkelte en retfærdig fordeling af goderne både socialt og arbejdsmæssigt.

BORGERLISTEN i TØNDER KOMMUNE
TLF. 21 65 39 60
KONTAKT@BORGERLISTENTOENDER.DK
CVR. NR. 38937685

hjemmeside logo rockwell normal

logo nyhedsmail2