Topfrise medium tekst png

VI HAR EN PLAN, SOM VIL TRÆKKE FLERE BORGER TIL TØNDER

børn i legVi har en plan som trækker flere borgere til Tønder Kommune 🤍
 
VI skal vende udviklingen. Borgerlisten ser affolkningen som Tønder Kommunes største udfordring – og konsekvenserne af affolkningen bliver kun værre, hvis vi ikke er villige til at tage de nødvendige beslutninger og foretage de nødvendige prioriteringer.
 
Enig?
 
 
 
bosætningsstatistik
 
 
 

Udskriv Email

VI SKAL BEVARE OG UDVIKLE DE MANGE GODE LOKALOMRÅDER

lokale samfundVi skal bevare og udvikle de mange gode lokalområder 🤍
 
Befolkningstallet er nogenlunde ligeligt fordelt mellem by og land. Men der er ingen tvivl om, at hvis vi bare gør som hidtil, vil der ske et stort indhug i befolkningstallet i landområderne.
Og når først skole, købmand eller idrætsforening i lokalområdet lukker, begynder den velkendte onde spiral.
folkefestTomme huse leder til forfald, plejehjem bliver centraliserede, sportshaller sygner hen. Den udvikling skal vi tage livtag med. Derfor er der behov for, at vi omfordeler de kommunale midler, øger nærdemokratiet og slipper kræfterne fri.
Er du enig?

Udskriv Email

HØJER DIGE, ZEPPELIN OG RØMØ

Cecilie zeppelinHøjer Diger, Zeppelin og Rømø 💙
 
Vi støtter et fugleobservatorium i Højer Dige. Fugleobservatoriet har en kvalitet og en placering der retfærdiggør ’indgrebet’, forudsat der findes en løsning på til- og frakørselsforholdene.
 
Borgerlisten står også helhjertet bag projektet om etablering af et Zeppelin Museum med oplevelser, aktiviteter og design af internationalt format, og vi er villige til at prioritere de nødvendige kommunale midler, der skal til. På samme måde bakker vi helhjertet op om arbejdet med at afsøge mulighederne for at skabe et Wegner Museum af internationalt format – helst i samarbejde med Museum Sønderjylland.
Vi bakker op om, og ser gerne, Tønderhallernes Masterplan accelereret for at øge helårsturismen og styrke handlen i Tønder By. Og vi bakker op om planerne om et ’strandhotel’ af høj kvalitet på Rømø, også med helårsturisme, jobs og bosætning for øje.
 
hoejermoelleBorgerlisten glæder sig over valget af Destination Sønderjylland som samarbejdspartner indenfor turismen, og at vi indenfor rammerne af det samarbejde også vil kunne udbygge relationerne og synergierne med andre destinationer langs vestkysten og i regi af Nationalpark Vadehavet.
Er du enig?

Udskriv Email

VI HAR EN PLAN, SOM VIL TILTRÆKKE GRØNNE VIRKSOMHEDER

groen omstillingVi har en plan som vil tiltrække grønne virksomheder 🍀
 
Borgerlisten ønsker at tiltrække grønne virksomheder. Både fordi det isoleret set er positivt med grøn omstilling, og i særlig grad fordi den grønne omstilling i sig selv er en oplagt mulighed for at vende udviklingen fra affolkning til befolkningstilvækst.
Det handler om at være åben over for nye teknologier og deres markeder, forstå hvilke behov de grønne virksomheder har og fortolke regler fleksibelt i virksomhedernes favør, fremfor at bremse udviklingen med unødigt regelrytteri. Bare fordi man kan. Det er også vigtigt, vi ser landdistriktsudvikling som erhvervsfremme snarere end ’kultur og fritid’. Er du enig?

Udskriv Email

TØNDER SKAL VÆRE DEN MEST GRØNNE KOMMUNE I SØNDERJYLLAND

forbeholdt elbilerTønder skal være den mest grønne kommune i Sønderjylland 💚
Den grønne omstilling – inklusive vindmøller i vores baghaver – er vores økonomiske løftestang på mange hundrede millioner, som vil kunne skabe jobs og udvikling i vores landsbyer, tiltrække fremtidens virksomheder, løse mobilitetsudfordringerne, skabe fremtidens jobs og velfærd.
 
En udvikling, der vil medvirke til at øge bosætningen, skabe stolthed over, at vi her i Tønder, synligt og konkret, også yder et stort bidrag til bedre klima, natur og sundhed. Der viser, at her bor mennesker, der selv kan og vil selv. Så står vi stærkere i konkurrencen med de øvrige kommuner og byer om at tiltrække uddannelser, statslige arbejdspladser og infrastruktur.
Er du enig?

Udskriv Email

BORGERLISTEN i TØNDER KOMMUNE
TLF. 29 99 37 89
KONTAKT@BORGERLISTENTOENDER.DK
CVR. NR. 38937685

hjemmeside logo rockwell normal

logo nyhedsmail2