Topfrise medium tekst png

BOSÆTNING OG STRATEGI - VORT STRATEGISKE GRUNDLAG

bosætnBorgerlisten i Tønder Kommune har ét overordnet mål: At identificere og udvikle alle de kvaliteter, der gør Tønder Kommune attraktiv for dem, der allerede bor her – og tiltrække dem, der ikke bor her endnu.
Det kræver målrettethed og stærkt fokus at føre drømmen om en revitaliseret Tønder Kommune ud i livet.
Derfor har vi i Borgerlisten ikke et stort katalog med en lang række politikker inden for en række områder. Vi fokuserer på, at Tønder Kommune skal være et aktiv for eksisterende og nye børnefamilier, for studerende, for seniorer, pensionister og for erhvervslivet, så udviklingen ikke går i stå. Så vi får standset affolkningen af kommunen. Vi skal vende skuden og tiltrække nye mennesker, nye tanker, ny energi og nye penge. Det kræver stålsat vilje, og det kræver navnlig vilje til at gå nye veje. Og det kræver evnen til at indse, at vi kan selv og skal selv. Vi må ikke passivt sidde på hænderne, lade udviklingen gå sin forudbestemte gang og håbe på, at statslige støtteordninger holder os i live. Tønder Kommune har en masse at byde på. Det skal udnyttes, og det skal omsættes.
Alle andre dagsordener, Borgerlisten rejser eller byder ind på, har kun det ene formål at understøtte det overordnede mål: At øge befolkningstilvæksten i Tønder Kommune. Det får vi alle sammen glæde af i det lange løb og i alle sammenhænge.
Vi kan påvirke udviklingen hen imod øget bosætning via den egentlige kommunale drift samt en offensiv og visionær kommunal planlægning. Det kan også ske ved kommunens positive medvirken til etablering af interessedrevne projekter uden for de kommunale ansvarsområder, såsom nye boformer - f.eks. seniorbofællesskaber, eller andre faciliteter, som gør Tønder Kommune attraktiv at bosætte sig i.
Vores tilgang er konstruktiv: Vi ser muligheder, hvor andre ser besvær. Vi finder løsninger, hvor andre lader stå til. Vi tænker stort og ambitiøst, men har fødderne på jorden og en veludviklet realitetssans. Vi har en oprigtig og stærk kærlighed til vores egn. Og vi har en række gode anvisninger til, hvordan Tønder Kommune kan omsætte allerede eksisterende kvaliteter til ny dynamik, vækst og fremgang.
Kort sagt: Vi har en vision. En vision om en kommune i positiv udvikling. Det er ikke bare ønsketænkning, grebet ud af den blå luft. Vi ved, hvad der skal til, og vi ved, hvad det koster. Og vi ved, hvad vi får igen. Det, vi skal måles på, er vores evne til at få Tønder Kommunes borgere og øvrige politiske landskab med på rejsen og føre visionen ud i livet.
Hen over de næste uger lægger vi uddybende opslag på Facebook, så du kan få et indblik i, hvilke tanker vi gør os om livet i Tønder Kommune, og vi håber, du har lyst til at følge med, måske ovenikøbet byde ind med dine tanker, så vi kan få en god, konstruktiv debat i gang.
Læs mere om Borgerlisten på vores hjemmeside, https://borgerlistentoender.dk/, hvor du også kan se, hvordan du kan støtte os eller få nyheder direkte i din indbakke via email med vores nyhedsmail, https://borgerlistentoender.dk/index.php/kontakt/nyhedsmail.

Udskriv Email

BORGERLISTEN i TØNDER KOMMUNE
TLF. 23 30 42 50
KONTAKT@BORGERLISTENTOENDER.DK
CVR. NR. 38937685

hjemmeside logo rockwell normal

logo nyhedsmail2