VI HAR EN PLAN, SOM VIL TILTRÆKKE GRØNNE VIRKSOMHEDER

Written on .

groen omstillingVi har en plan som vil tiltrække grønne virksomheder 🍀
 
Borgerlisten ønsker at tiltrække grønne virksomheder. Både fordi det isoleret set er positivt med grøn omstilling, og i særlig grad fordi den grønne omstilling i sig selv er en oplagt mulighed for at vende udviklingen fra affolkning til befolkningstilvækst.
Det handler om at være åben over for nye teknologier og deres markeder, forstå hvilke behov de grønne virksomheder har og fortolke regler fleksibelt i virksomhedernes favør, fremfor at bremse udviklingen med unødigt regelrytteri. Bare fordi man kan. Det er også vigtigt, vi ser landdistriktsudvikling som erhvervsfremme snarere end ’kultur og fritid’. Er du enig?

Udskriv