Topfrise medium tekst png

BORGERLISTEN SIKRER SIG YDERLIGERE EN STÆRK OG KENDT KANDIDAT

Hans KristensenHans Kristensen er nr 21 i rækken af et stærkt kandidatfelt, som Borgerlisten præsenterer. Han uddannet skov- og landskabsingeniør og arbejder som selvstændigt erhvervsdrivende med faglig formidling inden for jagt- og naturområdet og driver desuden en specialiseret netboghandel.

Hans Kristensen er bosiddende i en lille land- og skovejendom i Lydersholm øst for Tønder, hvor han gennem årene har udbygget naturværdierne gennem engpleje, skovrejsning, naturnær skovdrift og etablering af et vådområde.
Hans Kristensen fortæller: ”For mig er det et stort aktiv at have naturen lige omkring mig, både i hverdagen og i mit arbejde.”

Borgerlisten er et tilvalg fra min side.
”Jeg har valgt at stille op for netop Borgerlisten, da udviklingen i landdistrikterne er et vigtigt område for mig. Her har Borgerlisten markeret sig med stærke og klare holdninger. Jeg synes, at vi skal fokusere meget mere på de muligheder, der ligger i den digitale udvikling, og som gør, at en række arbejdsfunktioner kan varetages decentralt, så man kan tænke nye brancher og hjemmearbejdspladser ind i udviklingen af landdistrikterne. Dette vil jeg gerne være med til at fokusere positivt på,” siger Hans Kristensen og fortsætter:
”Tønder kommunes særlige status gennem beliggenhed og fortid er for mig en vigtig forudsætning, som man hele tiden skal have for øje. Jeg vil gerne være med til at sikre, at udviklingen sker i respekt for Tønders særlige historik og for kommunens status som grænseland, herunder at der er opmærksomhed på samarbejdet hen over grænsen, som udgør en unik udviklingsmulighed.

En væsentlig politisk sag, der har fyldt meget de seneste år, har været indsatsen mod det såkaldte vildsvinehegn ved grænsen. Til det siger Hans: ”Jeg har i denne sag brugt de muligheder, som jeg havde, for at påvirke den politiske, faglige og mediemæssige dagsorden og har arbejdet ud fra en faktabaseret tilgang til sagen og med en saglig og respektfuld dialog til alle sider. Dette vil også være min generelle tilgang til kommunalpolitik.”

”For mig er den vigtigste personlige mærkesag at naturværdierne i kommunen bevares og udbygges. Naturen er et af de vigtigste aktiver for Tønder kommune, også i forhold til bosætning. Men biodiversiteten er alvorligt udfordret. Derfor er det nødvendigt, at natur og biodiversiteten prioriteres højt og indtænkes i alle kommunale beslutningsprocesser – både når det gælder land og by.”

Formanden for Borgerlisten, Lars Thomsen fra Sæd, udtaler i forbindelse med annonceringen af Hans Kristensens kandidatur på Borgerlisten:

”Borgerlisten har tidligt meldt ud, at vores ambition er at samle mindst 20 kandidater med en stor mangfoldighed både hvad angår køn, alder og geografisk spredning i vores kommune. Med Hans Kristensen på holdet får vi en meget dygtig og kyndig personlighed, som kan bidrage med sine erfaring på naturområdet, den grønne omstilling og hensyntagen til biodiversiteten i kommunen.
Hans Kristensens kendskab hen over grænsen vil styrke vores muligheder for øget samarbejde og udvikling.

Derfor er det med stor tilfredshed, at vi kan byde velkommen til en ny kandidater hos Borgerlisten”.

Udskriv Email

Ny kandidat for Borgerlisten i Tønder Kommune.

Helene Rossen 168x225Helene RossenPressemeddelelse 2 – 23/2 fra Borgerlisten i Tønder Kommune

Ny kandidat for Borgerlisten i Tønder Kommune.

”Min interesse for mennesker er holistisk. Jeg er interesseret i det HELE menneske. Det er det værdisæt, jeg arbejder ud fra professionelt, og som er min tilgang til livet i al almindelighed”,

siger Helene Rossen, som er ny kandidat for Borgerlisten.

Helene er født og opvokset i Travsted, mor til tre børn, og uddannet sygeplejerske fra Tønder sygehus,

og senere videreuddannet narkose sygeplejerske. Hun har de senere år arbejdet med sin brændende interesse

for palliation, det vil sige lindrende behandling for svært syge og deres familier.

Helene brænder især for at ældre i Tønder kommune får en værdig alderdom og at unge mennesker kan udleve

deres drømme og visioner for en fremtid i Tønder kommune.

Bosætning, som er en af Borgerlistens mærkesager, vil Helene også kæmpe for.
”Vi skal vise hvilke ressourcer, der allerede er til stede i et stærkt lokaltsamfund, med særlig fokus på,

at styrke fællesskabet og samarbejdet på tværs af politiske holdninger og meninger til gavn for tilvæksten

i hele Tønder kommune”, slutter Helene Rossen

Borgerlisten er med Helene nu oppe på 16 kandidater fra hele Tønder Kommune.
”Vores kandidater udgør en stor mangfoldighed, både geografisk, aldersmæssigt, erhvervsmæssigt og erfaringsmæssigt, og de deler alle drømmen om at skabe en bæredygtig udvikling og fremtid for hele Tønder,”

udtaler formanden for Borgerlisten, Lars Thomsen.

”Nu har vi præsenteret 16 kandidater. Målet er fortsat mindst 20 kandidater, og det når vi inden

september 2021, hvor vi skal aflevere den færdige kandidatliste.

Vi står med et stærkt hold allerede nu, og jeg håber vælgerne den 16/11-2021 giver os det rygstød

der skal til for at Borgerlisten får afgørende indflydelse på en ny politisk kurs der har øget bosætning som strategisk omdrejningspunkt”, siger KB-medlem og borgmesterkandidat Thomas Ørting Jørgensen.


Hilsen

Lars Thomsen
Formand for Borgerlisten i Tønder Kommune
M: 23304250

 


 

Udskriv Email

Borgerlisten indgår teknisk valgforbund

Lars TLars Thomsen, formand for Borgerlisten i Tønder KommunePressemeddelelse

Indgåelse af teknisk valgforbund til KV21, Tønder Kommune

SF, EL, Alternativet, Radikale Venstre og Borgerlisten i Tønder Kommune har i dag indgået aftale om teknisk valgforbund til kommunalvalget den 16/11 2021.

Fælles udtalelse: Vi har fundet sammen i et teknisk valgforbund, fordi vi deler ønsket om en ny politisk kurs med øget bosætning, grøn omstilling og mindre ulighed som pejlemærker. Det tekniske valgforbund sikrer, at hver eneste stemme afgivet til de enkelte partier tæller med, når den ny kommunalbestyrelse sammensættes.

Mvh

Bjarne Lund Henneberg, Formand for SF

Agertoften 20, Jejsing, 6270 Tønder

M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

T: 61426666 bedst efter 16.00

Ditte Madvig Evald, forperson for Alternativet

Kastaniealle 15, 1.th, 6270 Tønder.

M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

T: 27282457

Claus Højsgaard, kontaktperson for Enhedslisten

Sølstedgårdparken 22 6240 Løgumkloster

M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

T: 91151500

Jørgen L. Kristensen, Formand for Radikale Venstre 

Digevej 7, 6270 Tønder

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf.: 4062 3526

Lars Thomsen, formand for Borgerlisten i Tønder

Grænsevej 16, Sæd, 6270 Tønder


M: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

T: 23304250

Udskriv Email

3 kandidater med erfaring fra politisk organisationsarbejde

Pressemeddelelse  22. december 2020 fra Borgerlisten i Tønder Kommune

NB: Indholdet må først offentliggøres den 23. december af hensyn til vores julekalender på hjemmesiden: https://www.borgerlistentoender.dk/index.php/julekalenderen


I december måned har Borgerlisten præsenteret 15 kandidater fra hele Tønder Kommune. ”Det er kandidater, som hver især har én stor interesse i at gøre bosætning til Tønder Kommune største udfordring i de næste 10 år, udtaler formanden for Borgerlisten, Lars Thomsen.

De 3 sidste kandidater, som gemmer sig bag låge 21-22 og 23 er kendte mennesker på hvert deres område.

Pia Hedegaard KristensenPia Hedegaard KristensenPia Hedegaard Kristensen (Låge 21) har tidligere siddet i Venstres FU, men hun blev træt af de indre kampe i partiet. Pia sidder som formand for lokalrådet i Rejsby.
Hun har ambitioner for lokalområdet og arbejder for at styrke samarbejdet mellem de tre landsbyer, Rejsby, Brøns og Frifelt i en landsbyklynge.

Pia bor i Rejsby. ”Jeg håber på, at vindmølleprojektet i Haved bliver realiseret, så vi gennem vores fondsmølle får midler til løbende at realisere vores drømme for landsbyklyngen. Og jeg håber at Tønder kommune herigennem kan tiltrække fremtidens virksomheder og jobs”, siger Pia


Lars ThomsenLars ThomsenLars Thomsen (Låge 22) bor i Sæd. Han er næstformand i lokalrådet og har været tovholder for mange af de projekter, som landsbyen har realiseret de sidste 5 år. Det blev bemærket helt inde i Erhvervsministeriet, som for en måned siden kårede Sæd som nr. 2 til årets landdistriktspris.
Lars har været formand for Tønder Sport og Fritidscenter de sidste 3 år og har været tovholder på flere projekter, bl.a. det helt nye multianlæg, som blev indviet i efteråret.
Lars er samtidig formand for Borgerlisten, som han startede op sammen med Thomas Ørting Jørgensen i 2017.
”Jeg brænder for udvikling og er grundlæggende en netværksbygger og en igangsætter. De kompetencer vil jeg gerne bringe i spil i en kommende kommunalbestyrelse. Der er brug for nytænkning. Det kan jeg bidrage med”, siger Lars Thomsen


Thomas Ørting JørgensenThomas Ørting JørgensenThomas Ørting Jørgensen (Låge 23) bor på Grøngård og er Borgerlistens eneste medlem af kommunalbestyrelsen.

Han er et rigtigt godt bud på en borgmesterkandidat, der kan vende skuden

og gå imod strømmen og tage kampene for det, han tror på.
Han er idérig, ser muligheder, godt overblik, intelligent, brænder for Tønder Kommune og er forkæmper for, at tingene skal hænge sammen.

”Vi vil sætte alt ind på at standse affolkningen og skabe liv og vækst overalt i Tønder. I et langt vedholdende sejt træk på tværs af borgere, erhverv, kommune og partier. Vi har konkrete visioner og mål. Vi ved, hvordan drømmen skal føres ud i livet. Men det kræver, at vi som borgere er mange nok der tror på - og kan overbevise kommunalbestyrelsen om – at vi selv kan og vil. At vi har modet og viljen til forandring og til samarbejde. For vi bliver nødt til selv at skabe vores fremtid. Vi kan ikke bare sidde og vente på, at andre gør det for os. Borgerlistens politik har derfor primær fokus på de beslutninger vi selv har kompetencen til at tage, eller som vi har stor indflydelse på. Vi stiller os ikke tilfredse med at forvalte affolkningens konsekvenser, ud fra en målestok om blot at klare os mindre dårligt end andre”, siger borgmesterkandidat, Thomas Ørting Jørgensen.

Borgerlisten har valgt at præsentere sine kandidater til det kommende kommunalvalg i 2021 gennem en julekalender med 24 låger på Borgerlistens hjemmeside.

”Nu har vi præsenteret de første 15 kandidater. Målet er fortsat mindst 20 kandidater, og det når vi inden september 2021, hvor vi skal aflevere den færdige kandidatliste. Vi står med et stærkt hold allerede nu, og jeg håber vælgerne den 16/11-2021 giver os det rygstød der skal til for at Borgerlisten får afgørende indflydelse på den politiske kurs de kommende år”, siger Thomas Ørting Jørgensen.


 

Udskriv Email

3 kandidater med fokus på turisme og erhverv

Pressemeddelelse 13. december 2020 fra Borgerlisten i Tønder Kommune

”Tønder Kommune har nogle helt enestående kvaliteter, som både vi selv og omverdenen kender og værdsætter. Derfor er vi ovenikøbet på Unescos verdensarvsliste. Det skal vi være langt bedre til at udnytte til vores fordel. Vi skal i højere grad omsætte vores attraktioner til konkret værdi for lokalsamfundet. Vi skal udnytte, at folk kommer rejsende fra nær og fjern – ikke bare fra lille Danmark, men fra hele verden – for at opleve vores helt særegne natur og vores idylliske by- og landsbysamfund. Det skal vi kunne omsætte til arbejdspladser”, siger KB-medlem Thomas Ørting Jørgensen.

MortenMorten GliemannDerfor glæder det os, at vi fået Morten Gliemann med som kandidat. Morten har været guide og turismens vogter de sidste 20 år i Tønder Kommune.

”Jeg lægger særlig vægt på, at turismens aktører bliver meget bedre til at spille sammen i stedet for hver for sig. Et stort potentiale går tabt i lokalt fnidder. Guider er en slags ambassadører for Tønder - og dermed kommunen. Jeg vil arbejde for, at vi guider bliver bedre, at vi præsterer godt på bedømmelser (Trustpilot osv.) samt at vi får gang i kurser til kommende tysk- og engelsk talende guider.

”Borgerlisten ønsker helt generelt at skabe de bedste rammer for alle initiativer, der skaber udvikling i, sikrer arbejdspladser og øger bosætningen i Tønder Kommune. Ikke mindst ønsker vi at tiltrække grønne virksomheder. Både fordi det isoleret set er positivt med grøn omstilling, og i særlig grad fordi den grønne omstilling i sig selv er en oplagt mulighed for at vende udviklingen fra affolkning til befolkningstilvækst”, fortsætter Thomas Ørting. Derfor er vi stolte over, at vi har en iværksætterkvinde med, som kender erhvervslivet indefra og fra sin tid på erhvervskontoret i Tønder.
Pia D LPia Dyring LassenPia Dyring Lassen ejer Auktionshuset Sønderjylland i Nr. Løgum og hun fortæller:
” Jeg savner selv en kurs for Tønder Kommune, og det er min oplevelse at midlerne kunne bruges betydeligt bedre, hvis vi år for år havde fokus på enkelte områder, så vi ikke gang på gang oplever at skulle sætte et hav af gode idéer og gule Post-Its op på en planche, for derefter at være vidne til de samme idéer ende i skraldespanden. Alle ildsjæle skal kunne yde og gøre en indsats uden at møde modstand og kritik.

Kasper SørensenKasper Sørensen”Et stærkt erhvervsliv og en udvikling af turismen kræver samtidigt frontløbere inden for foreningslivet. Derfor glæder det os endnu engang, at Kasper Sørensen har valgt at lade sig opstille for Borgerlisten. Kasper var med som kandidat i 2017. I mellemtiden er Kasper blevet far og formand for TSF-Fodbold”, slutter Thomas Ørting.
” Jeg er formand for en forening med over 400 medlemmer. Gode rammer til vores foreninger er en forudsætning for at finde frivillige trænere og ledere. Det brænder jeg for at være med til at udvikle.
Med Masterplanen og etablering af Klubhus for alle ved Bankparken, får vi skabt ny udvikling, samarbejde og engagement på egnen.

En stemme på mig er en stemme på fremtiden for alle borgere, men især børnefamilierne har min store passion.”

De 3 kandidater gemmer sig under låge nr 11 – 12 -13 på Borgerlistens julekalender, som kan findes på hjemmesiden https://borgerlistentoender.dk/.

Borgerlisten har valgt at præsentere sine kandidater til kommunalvalget i 2021 gennem en julekalender med 24 låger på Borgerlistens hjemmeside.


”Vi synes, det er en sjov og lidt anderledes måde at præsentere vores kandidater på. Alle har fået til opgave at fortælle lidt om sig selv og deres visioner for hele kommunen, og flere har også lavet en kort videopræsentation. Det er Borgerlistens julegave til borgerne”, slutter formanden, Lars Thomsen.

FAKTABOKS:

- Borgerlisten stillede op første gang ved kommunalvalget i 2017
- Borgerlisten fik 950 stemmer ved KV2017 og var ikke i valgforbund
- Borgerlisten har 102 medlemmer
- Thomas Ørting Jørgen er Borgerlistens repræsentant i kommunalbestyrelsen i denne valgperiode

Udskriv Email

  • 1
  • 2

BORGERLISTEN i TØNDER KOMMUNE
TLF. 21 65 39 60
KONTAKT@BORGERLISTENTOENDER.DK
CVR. NR. 38937685

hjemmeside logo rockwell normal

logo nyhedsmail2