3 aktive kandidater med erfaring fra lokalsamfundene

Written by Anton Schulz on .

Pressemeddelelse den 18. december 2020 fra Borgerlisten i Tønder Kommune

Borgerlisten har via julekalenderen netop afsløret 3 nye kandidater til listen.

3 stærke kandidater, som hver for sig og tilsammen har vist, at de aktivt er med til at styrke lokalsamfundene, hvor de bor.


AntonAnton SchulzAnton Schulz er kendt af rigtig mange. Som selvstændig erhvervsdrivende ejer og driver han AScon Business Services. Firmaet designer og administrerer hjemmesider, udfærdiger præsentationsmaterialer og meget mere. Men først og fremmest er Anton kendt som et aktivt og engageret foreningsmenneske i og udenfor Løgumkloster. Her har han gennem en lang årrække engageret sig i det lokalpolitiske.

Og netop derfor stiller Anton op for Borgerlisten, for som han siger: ”Borgerlisten hylder nærdemokratiet og ønsker en reel decentralisering af beslutningsprocessen. Borgerlisten ønsker et samarbejdende kommunalt styre med respekt for forskellighed. Det går jeg ind for.”

Anton tror på andelstanken og hylder den som en ideel katalysator for udvikling af nye virksomheder. Andelsselskabsformen giver bedre mulighed for at de nødvendige investeringer i nye teknologier kan finansieres, og samtidigt sikrer den, at afkast og værdier forbliver i nærområdet. Det gælder f.eks. indenfor vedvarende energiproduktion og online handel.

Om sin begrundelse for at stille op som kandidat for Borgerlisten til kommunalbestyrelsen siger den 2. kandidat Thorsten Bjerg Christensen, at den i bund og grund er båret af en fælles forkærlighed til alt det skønne sønderjyske både nord og syd for grænsen. Og det tværpolitiske arbejde er en erkendelse af, at det er alle os borgere i Tønder kommune, som uafhængig af partifarve, må stå sammen for at skabe en social og økonomisk bæredygtig fremtid.

ThorstenThorsten Bjerg ChristensenOm sig selv siger Thorsten Bjerg Christensen: ”Jeg er 56 år, teolog og sognepræst i Hostrup og Højst sogne, samt master i organisationspsykologi”.

Netop det at Borgerlisten vil netop bruge den grønne omstilling planmæssigt, så den både tager hensyn til klimaet og samtidig skaber arbejdspladser i kommunen, er vigtigt for kandidaten.

Kort sagt, slutter Thorsten Bjerg Christensen ”må vi i Tønder kommune være solidariske, så vi alle på land og i byer kan få andel og ejerskab af det demokrati - eller rettere sagt nærdemokrati - der sikrer den enkelte en retfærdig fordeling af goderne både socialt og arbejdsmæssigt.”

UlrikUlrik KrogsnæsDen 3. kandidat Ulrik Krogsnæs arbejder som teletekniker og er fagligansvarlig for Mobile & Access i ELTEL. Som kandidat vil Ulrik arbejde for at gøre yderområderne attraktive for tilflyttere gennem medbestemmelse og større økonomiske tilskud. Derudover udtaler Ulrik, at han stiller op for Borgerlisten, fordi partiet ser den manglende befolkningsvækst som 1. prioritet i Tønder Kommune.

”Jeg kan gå 100% gå ind for den måde, hvorpå Borgerlisten vil stoppe affolkningen og øge tilvæksten af nye borgere i Tønder Kommune. Og på den måde løfte kommunen endnu mere.”

Ulrik vil udover at støtte alle de gode mærkesager som Borgerlisten i forvejen har, personligt gøre sit bedste for at komme den stadigt voksende rågeplage i byerne til livs.

”Jeg vil også arbejde for, at der kommer flere sikre cykelveje i Tønder Kommune, det skal ikke være sådan, at forældre er nervøse for at sende deres børn til sport eller legeaftaler på cykel.”

I sin fritid er Ulrik ivrig golfspiller og sidder i bestyrelsen for en privatskole.

 

De 3 kandidater gemmer sig under låge nr. 16, 17 og 18 på Borgerlistens julekalender, som kan findes på hjemmesiden https://borgerlistentoender.dk/.

Borgerlisten har valgt at præsentere sine kandidater til kommunalvalget i 2021 gennem en julekalender med 24 låger på Borgerlistens hjemmeside.


”Vi synes, det er en sjov og lidt anderledes måde at præsentere vores kandidater på. Alle har fået til opgave at fortælle lidt om sig selv og deres visioner for hele kommunen, og flere har også lavet en kort videopræsentation. Det er Borgerlistens julegave til borgerne”, slutter formanden, Lars Thomsen.

FAKTABOKS:

- Borgerlisten stillede op første gang ved kommunalvalget i 2017
- Borgerlisten fik 950 stemmer ved KV2017 og var ikke i valgforbund
- Borgerlisten har 102 medlemmer
- Thomas Ørting Jørgen er Borgerlistens repræsentant i kommunalbestyrelsen i denne valgperiode

Udskriv