BORGERLISTEN SIKRER SIG YDERLIGERE EN STÆRK OG KENDT KANDIDAT

Written by Anton Schulz on .

Hans KristensenHans Kristensen er nr 21 i rækken af et stærkt kandidatfelt, som Borgerlisten præsenterer. Han uddannet skov- og landskabsingeniør og arbejder som selvstændigt erhvervsdrivende med faglig formidling inden for jagt- og naturområdet og driver desuden en specialiseret netboghandel.

Hans Kristensen er bosiddende i en lille land- og skovejendom i Lydersholm øst for Tønder, hvor han gennem årene har udbygget naturværdierne gennem engpleje, skovrejsning, naturnær skovdrift og etablering af et vådområde.
Hans Kristensen fortæller: ”For mig er det et stort aktiv at have naturen lige omkring mig, både i hverdagen og i mit arbejde.”

Borgerlisten er et tilvalg fra min side.
”Jeg har valgt at stille op for netop Borgerlisten, da udviklingen i landdistrikterne er et vigtigt område for mig. Her har Borgerlisten markeret sig med stærke og klare holdninger. Jeg synes, at vi skal fokusere meget mere på de muligheder, der ligger i den digitale udvikling, og som gør, at en række arbejdsfunktioner kan varetages decentralt, så man kan tænke nye brancher og hjemmearbejdspladser ind i udviklingen af landdistrikterne. Dette vil jeg gerne være med til at fokusere positivt på,” siger Hans Kristensen og fortsætter:
”Tønder kommunes særlige status gennem beliggenhed og fortid er for mig en vigtig forudsætning, som man hele tiden skal have for øje. Jeg vil gerne være med til at sikre, at udviklingen sker i respekt for Tønders særlige historik og for kommunens status som grænseland, herunder at der er opmærksomhed på samarbejdet hen over grænsen, som udgør en unik udviklingsmulighed.

En væsentlig politisk sag, der har fyldt meget de seneste år, har været indsatsen mod det såkaldte vildsvinehegn ved grænsen. Til det siger Hans: ”Jeg har i denne sag brugt de muligheder, som jeg havde, for at påvirke den politiske, faglige og mediemæssige dagsorden og har arbejdet ud fra en faktabaseret tilgang til sagen og med en saglig og respektfuld dialog til alle sider. Dette vil også være min generelle tilgang til kommunalpolitik.”

”For mig er den vigtigste personlige mærkesag at naturværdierne i kommunen bevares og udbygges. Naturen er et af de vigtigste aktiver for Tønder kommune, også i forhold til bosætning. Men biodiversiteten er alvorligt udfordret. Derfor er det nødvendigt, at natur og biodiversiteten prioriteres højt og indtænkes i alle kommunale beslutningsprocesser – både når det gælder land og by.”

Formanden for Borgerlisten, Lars Thomsen fra Sæd, udtaler i forbindelse med annonceringen af Hans Kristensens kandidatur på Borgerlisten:

”Borgerlisten har tidligt meldt ud, at vores ambition er at samle mindst 20 kandidater med en stor mangfoldighed både hvad angår køn, alder og geografisk spredning i vores kommune. Med Hans Kristensen på holdet får vi en meget dygtig og kyndig personlighed, som kan bidrage med sine erfaring på naturområdet, den grønne omstilling og hensyntagen til biodiversiteten i kommunen.
Hans Kristensens kendskab hen over grænsen vil styrke vores muligheder for øget samarbejde og udvikling.

Derfor er det med stor tilfredshed, at vi kan byde velkommen til en ny kandidater hos Borgerlisten”.

Udskriv