Borgerlisten Tønder
                  borgerlistens logo           

   
- din stemme

SKAL DU MED PÅ HOLDET?

Et medlemskab af Borgerlisten koster 100kr/person eller 150kr/par om året.

Der kan betales med MobilePay på 23653.

Det giver adgang til generalforsamlingen den 14. aug. 2020 og STOR sommerfest på Grøngaard.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Medlemmer af Borgerlisten inviteres til årets generalforsamling fredag den 14. aug. kl. 16-17 på Grøngård hos Lone og Thomas.

STOR sommerfest efterfølgende for medlemmer og inviterede 'venner'.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere.

2. Valg af dirigent.

3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og kontingent fastsættes.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.

7. Kommunalpolitisk orientering fra byrådsgruppen.

8. Eventuelt 

Stemmeret på generalforsamling har fremmødte medlemmer, hvor kontingent er betalt og registreret hos Borgerlistens kasserer senest 4 uger før generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der har betalt kontingent, og hvor kontingent er betalt og registreret hos Borgerlistens kasserer senest 4 uger før generalforsamling. Det er muligt at stille op til bestyrelsen, hvis der er givet fuldmagt.