Topfrise medium tekst png

Lars Hviid

Lars Hviid 800

Lars Hviid, Tønder

Der er brug for nytænkning fordi vi oplever en stigende affolkning, samtidig bliver det, i konkurrencen med andre kommuner, stadigt sværere at tiltrække nye virksomheder og iværksættere.

Opbremsning af affolkningen og tiltrækning af nye virksomheder er afgørende for fastholdelse af en sund kommunal økonomi, som kan sikre velfærden for vore børn og børnebørn.

Vi har i Tønder Kommune masser af muligheder, som kan sætte vores fantastiske egn på Danmarkskortet. Forener vi vore kræfter om klima, innovation, uddannelse, natur og medborgerskab er jeg sikker på, at vi kan vende udviklingen, …. på trods af dommedagsprofeternes dystre tanker.

Jeg er overbevist om, at Borgerlisten, med en vision for hele Tønder - hvor styrkelse af bosætningen er omdrejningspunktet - kan vende den nuværende negative spiral til en positive udvikling for fremtiden.

Tønder Kommunes fremtidige vision skal bæres igennem af en høj grad af borgerinvolvering og lokale initiativer, der understøttes i samarbejde med kommunalbestyrelsen.

BORGERLISTEN i TØNDER KOMMUNE
TLF. 21 65 39 60
KONTAKT@BORGERLISTENTOENDER.DK
CVR. NR. 38937685

hjemmeside logo rockwell normal

logo nyhedsmail2