Topfrise medium tekst png

Anton SchulzAnton SchulzAnton Schulz, Løgumkloster

Jeg har valgt at stille op for Borgerlisten i Tønder Kommune, fordi Borgerlisten har en pragmatisk og partipolitisk uafhængig tilgang til at formulere politikker for Tønder Kommune. Borgerlisten hylder nærdemokratiet og ønsker en reel decentralisering af beslutningsprocessen. Borgerlisten ønsker et samarbejdende kommunalt styre med respekt for forskellighed.

Andelstanken og nye teknologier
Jeg tror, at andelstanken er ideel som katalysator for udvikling af nye virksomheder, som anvender nye teknologier, og hvor disse udgør et egentlig paradigmeskifte. Andelsselskabsformen giver bedre mulighed for at de nødvendige investeringer i sådanne teknologier kan finansieres, og samtidigt sikrer den, at afkast og værdier forbliver i nærområdet til vort fælles bedste. Det gælder f.eks. indenfor vedvarende energiproduktion og on-line handel.

Vi skal skabe værdier
Jeg vil kæmpe for, at Tønder Kommune aktivt støtter iværksætteriet og udvikling af kommunens virksomheder – at vi investerer ressourcer i at skabe bedre rammer for fremtidens virksomheder indenfor de styrkeområder vi måtte have i Tønder Kommune. Der er et enormt potentiale i den grønne omstilling. Vi skal også skabe øget værdi ved at løfte kvaliteten i turismen bl.a. igennem en styrket formidling af vore kulturelle og naturmæssige værdier.

Erhvervslivet er motoren i vort samfund. Erhverv betyder i bund og grund, at man ved at skabe værdi erhverver sig en modydelse i form af penge eller andre ydelser. Vi taler om en noget for noget mekanisme.
 
Det er vigtigt, at vi hele tiden er åbne i vores fortolkning af begrebet erhverv, for værdi er en virkelig mangfoldig størrelse. Tænk på LEGO. Skaber en firkantet plastic klods værdi ? Ja, hvis man har behov for en plastic klods. Hvis man tilføjer klodsen nogle små knopper, som muliggør, at klodserne hænger sammen og, at man derved kan bygge med dem, har man allerede skabt en klods med betydelig større værdi for betydeligt flere mennesker. Den har værdi for børns kreative leg, som igen udvikler dem. En simpel byggeklods har hos børn i alle aldre lagt kimen og lysten til at skabe udvikling i alle afkroge af vort samfund - kloden rundt.
 
Skaber en musikkomposition værdi? Små nodeprikker på et stykke papir? Når sangen er sunget, er der jo ikke noget tilbage! Alligevel er musik måske verdens største kulturfænomen overhovedet. Musik er nærmest livsvigtig for millioner af menneskers mentale udvikling og velbefindende, og når et kulturfænomen skaber værdi for så mange, ja så er det også et erhverv. Et meget stort erhverv. Mange store erhverv, for instrumentmageren, festivalarrangøren, ølbryggeren og pølsemageren får også deres udkomme af musikken, når folk samles om den.
Når vi taler erhverv, skal vi hele tiden have for øje, om det, vi arbejder med, skaber værdi for andre. Kunsten er imidlertid at gennemskue, hvad der skaber værdi for andre end os selv, for evner vi at sætte os ind i andres behov, ja så har vi gode chancer for at skabe værdifulde erhverv.

Kun igennem en øget værdiskabelse kan vi fastholde og udbygge kvaliteten i de kommunale kerneydelser, og jeg vil arbejde for, at vi i højere grad ser og skaber disse værdier.

 

 

- En slags CV

Mere end 40 års engagement for Løgumkloster. Nu klar til at gøre en postiv forskel for Tønder Kommune.

Lokale energiselskaber

Hør, hvordan vore andelsejede kraftvarmeværker kan blive lokale energiselskaber til gavn for os og kommende generationer.

Et godt valg

Mere end 40 års engagement for Løgumkloster. Nu klar til at gøre en postiv forskel for Tønder Kommune.

Vi skal med på energivognen

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Borgerlisten i Tønder kommune har længe argumenteret med, at vi må have en mere proaktiv og positiv indstilling til landbaseret vindenergifremstilling i Tønder Kommune.

Indvielsen af et anlæg til fremstilling af brint lige syd for grænsen omtalt i dagens JydskeVestkysten viser, hvilke udviklingsperspektiver der ligger i at have en klar og positiv strategi på området.

Det haster derfor med at få formuleret en sådan strategi og få den kommunikeret til aktører på området. Her er en mulighed for generelt at sætte en positiv udvikling i gang til gavn for udviklingen af hele egnen.

Det er ingen naturlov, at Tønder Kommune er et lavindkomstområde, og når mulighederne byder sig, skal vi være mere proaktive og udfarende for at få del i udviklingen.

Tiden er inde til at vende den negative spiral.

Anton Schulz

Nørregade 20
6240 Løgumkloster

Udskriv Email

BORGERLISTEN i TØNDER KOMMUNE
TLF. 29 99 37 89
KONTAKT@BORGERLISTENTOENDER.DK
CVR. NR. 38937685

hjemmeside logo rockwell normal

logo nyhedsmail2